Hotel 500

    Sale konferencyjne - ceny w PLN (obowi¹zuj¹ równie¿ w weekendy)

Sale konferencyjne cena z 22% VAT
A+B+C (do 250 osób) 1950 PLN
A(do 100 osób) 950 PLN
B+C (do 150 osób) 1850 PLN
B (do 50 osób) 950 PLN
C (do 50 osób) 950 PLN
D (do 20 osób) 750 PLN
E (do 40 osób) 850 PLN
F(do 40 osób) 850 PLN
H(do 20 osób) 750 PLN
J(do 45 osób) 950 PLN
K(do 60 osób) 950 PLN
L(do 25 osób) 750 PLN
£(do 35 osób) 850 PLN
M(do 60 osób) 950 PLN
Studio(do 8 osób) 450 PLN

 

Œniadanie dodatkowe  - 25 PLN
Lunch - 40 PLN
Przerwa kawowa - 17 PLN
Kolacja - 55 PLN