Reytan Hotel, Warszawa

Sala Konferencyjna

Do dyspozycji goœci s¹ trzy sale konferencyjne z wyposa¿eniem konferencyjnym tj.: rzutnik (folii, papieru, slajdów), ekran, flipchart, telewizor, magnetowid, wie¿a stereo z CD, internet.