Residence St Andrews Palace

Apartament

room.jpg (27232 bytes)

Sypialnia - typ ma³¿eñski

room1.jpg (28572 bytes)

Pokój do pracy

 

Hotel oferuje 95 miejsc w 24  Apartamentach

Apartamenty s¹ wyposa¿one w :

  • codzienne sprz¹tanie, wymiana rêczników trzy razy w tygodniu i poœcieli raz w tygodniu
  • telefon bezpoœredni, fax, e-mail, telewizja kablowa, magnetowid
  • videodomofony
  • prysznic i ³azienki