Hotel Partner

Apartament Suite

room01.jpg (28033 bytes)

Hotel oferuje 166 miejsc w 104 pokojach w tym apartamentów typu:
- Suit
- 2-4-6 osobowe
- komfort
-business

Pokoje i apartamenty s¹ wyposa¿one w :

  • w stylowe meble
  • telewizjê satelitarn¹
  • telefon i radioodbiorniki.
  • prysznic i ³azienki