Hotel Partner

rest.jpg (21810 bytes)
Restauracja

W naszych dwóch restauracjach podajemy dania kuchni polskiej i europejskiej. Staramy siê zaspokoiæ podniebienia najbardziej wymagaj¹cych goœci. Polecamy spêdzenie wolnego czasu w naszym barze z szerokim wyborem wytwornych trunków.