Hotel Partner

conf.jpg (11902 bytes)

Sala Konferencyjna

Hotel posiada 3 sale konferencyjne (od 46 do 60 osób):

- nr. 1 o powierzchni 105 m2
- nr 2 o powierzchni 103 m2
- nr 3 o powierzchni 105 m2

wyposa¿one w nowoczesny sprzêt do prezentacji audiowizualnej. Organizujemy i obs³ugujemy narady kadry zarz¹dzaj¹cej, spotkania biznesowe, konferencje, bankiety i imprezy okolicznoœciowe. Posiadamy profesjonalne wyposa¿enie konferencyjne.