Hotel Mercure Fryderyk Chopin, Warszawa

Pokoje

Hotel Mercure Fryderyk Chopin zapewniaj¹c pobyt w kameralnym nastroju, oddaje do dyspozycji 250 klimatyzowanych pokoi, w tym 149 pokoi jednoosobowych, 93 dwuosobowych, 6 pokoi dla niepe³nosprawnych i 8 apartamentów, luksusowo wyposa¿onych w telewizjê kolorow¹ z programami satelitarnymi, telewizj¹ p³atn¹, dostêpem do internetu, bezpoœrednie telefony, mini-bary oraz sejfy w pokojach o podwy¿szonym standardzie. Czas relaksu najlepiej spêdziæ w centrum odnowy FITNESS CENTER z si³owni¹, jacuzzi, saun¹ i masa¿em. Dla wygody Goœci hotelowych istnieje 24 godzinny room service.