Marriott Hotel

Ceny wynajmu sal konferencyjnych w USD

Sala Pó³ dnia Pe³ny dzieñ Ca³y dzieñ i wieczór
2-ie piêtro      
Grand Ballroom (A-F 591 m2) 940 1880 3000
Salon A, B, E, F (ka¿dy 55 m2) 120 240 360
Salon C, D (ka¿dy 183 m2) 230 460 850
Salon A&B or E&F (ka¿dy 111 m2) 240 480 720
Salon A&B&C (296 m2) 470 850 1720
Salon D&E&F ( 296 m2) 470 850 1720
Salon A&B&C&D ( 296 m2) 700 1400 2300
Salon C&D&E&F ( 480 m2) 700 1400 2300
Salon Wars (480 m2) 120 240 360
Salon Sawa (49 m2) 120 240 360
Salon Wars & Sawa (89 m2) 240 480 720
Salon Wawel\Syrena (ka¿dy 56 m2) 120 240 360
Salon Wawel&Syrena (ka¿dy 112 m2) 240 480 720
Salon Kometa (115 m2) 240 480 720

3rd floor

Sala Pó³ dnia Ca³y dzieñ Ca³y dzieñ i wieczór
Baltic Ballroom 1 - 3 ( 475m2) 750 1520 2410
Baltic Salon 1 (135  m2) 210 430 690
Baltic Salon 2 (155 m2) 250 500 790
Baltic Salon 3 (180 m2) 290 580 920
Baltic Salon 1&2 (290 m2) 460 920 1480
Baltic Salon 2&3 (335 m2) 530 1065 1700
Congress Hall (256 m2) 400 800 1600
Boardroom (28 m2) 120 240 360