Goœciniec Praski

ul. Bródnowska 13
03-441 Warszawa
Polska
Tel.: +48 (22)6187230
Fax: +48-(22) 6701247
e-mail: inn@praski-inn.pl

------------------------------------______
English
version

Deutsche
Fassung

Prosimy klikn¹æ tu, ¿eby zobaczyæ Hotel Praski w Warszawie

Prosimy klikn¹æ tu, ¿eby zobaczyæ Hotel Rejtan w Warszawie

front.jpg (31674 bytes)

Obiekt hotelarski Goœciniec Praski jest usytuowany w dzielnicy miasta Warszawy-Bródno. Oferujemy Pañstwu pokoje jedno, dwu i trzyosobowe. Posiadamy równie¿ pokoje dla niepal¹cych. Dysponujemy barem w którym mo¿na zjeœæ posi³ek. Do Pañstwa dyspozycji jest œwietlica na 30 osób. Hotel jest przestronny, po renowacji i wyposa¿ony w windy. Jesteœmy gotowi do organizacji przyjêæ i bankietów. Dla zmotoryzowanych jest parking.
Nasz dobrze przygotowany personel zapewni Pañstwu mi³y wypoczynek.
Zapraszamy!


Hotel w skrócie:

Transport publiczny

Wyposa¿enie hotelu

Wyposa¿enie pokoi


Pokój

Ceny:

Ceny 2004
1.01 - 31.12.2004
W cenê noclegu wliczony jest podatek VAT.

Rodzaj pokoju

ceny ze œniadaniem

ceny bez œniadania

PLNEUR PLNEUR
Pokój 1 osobowy bez umywalki

 -

 -

50

11

Pokój 2 osobowy bez umywalki

 -

 -

96

21

Pokój 3 osobowy bez umywalki

 -

 -

118

26

Pokój 1 osobowy z umywalk¹

85

19

75

17

Pokój 2 osobowy z umywalk¹

138

30

118

26

Pokój 3 osobowy z umywalk¹

168

37

138

30

Pokój 4 osobowy z umywalk¹

208

46

168

37

Pokój 1 osobowy z ³azienk¹

140

31

130

29

Pokój 2 osobowy z ³azienk¹

212

47

192

42

Pokój 3 osobowy z ³azienk¹

288

63

258

57

Ceny wyra¿one w  USD i EUR zmieniaj¹ siê w zale¿noœci od kursu PLN.

Bar

W barze podawane s¹ œniadania.


Lokalizacja

Hotel usytuowany jest 10 km od lotniska, 4 km od centrum miasta, 3 km od stacji kolejowej Warszawa Wschodnia i 2 km od g³ównej stacji PKS. Do hotelu mo¿na dojechaæ autobusami nr.169, 162, lub tramwajem.


www.polhotels.com www.poltravel.comstronaglowna-polhotels1.jpg (5875 bytes)