Hotel Piast

room.jpg (16961 bytes)

Hotel oferuje 144 miejsca w 62 przytulnych 1-, 2-, 3-, 4-osobowych pokojach. Pokoje s¹ z umywalkami, ³azienki z wêz³em sanitarnym s¹ na korytarzach. Mile widziane s¹ równie¿ zwierzêta.