Zamek Kliczków, Kliczków

Pokój

 

Dysponujemy 211 miejscami noclegowymi w 86 pokojach, które pomimo, i¿ s¹ przystosowane do wspó³czesnych wymogów u¿ytkowych (telefon, TV, SAT, radio, ³¹cza internetowe) nadal zachowuj¹ swój niepowtarzalny zabytkowy charakter. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepe³nosprawnych, posiada specjalnie przygotowane w tym celu 2 pokoje. Dla stworzenia komfortowych warunków wydzielone zosta³y osobne strefy dla osób pal¹cych i niepal¹cych.