Hotel Gromada

Pokój

pokój

Hotel oferuje 208 miejsc w 117 pokojach. Mamy 16 pokoi jednoosobowych oraz 89 pokoi dwuosobowych. Hotelowe apartamenty posiadaj¹ mini bar. Posiadamy pokoje dla osób niepe³nosprawnych: 1 -en jednoosobowy oraz 1 dwuosobowy pokój.
Pokoje s¹ wyposa¿one w:

 

  • telefon
  • mini bar (apartamenty)
  • TV SAT, radio
  • Sejf