Hotel Gromada

rest.jpg (16270 bytes)

Restauracja

Zapraszamy do naszej restauracji z klimatyzacj¹ na 150 miejsc. Tu po dniu pe³nych wra¿eñ i pracy bêd¹ mogli Pañstwo oddaæ siê relaksowi w gronie przyjació³ i przy muzyce.  Oferujemy szeroki wybór wysokogatunkowych trunków. Restauracja nasza oferuje znakomite potrawy kuchni polskiej i europejskiej. Polecamy równie¿ nasze us³ugi w zakresie organizacji bali, rautów, bankietów oraz cateringu.