Hotel Trawiñski

 

room.jpg (24293 bytes)
Pokój

room1.jpg (19807 bytes)
Apartament Prezydencki

Hotel oferuje 128 miejsc w 58 pokojach:
- 15 pokoi jednoosobowych;
- 30 dwuosobowych;
- 6 dwuosobowych - familijnych;
- 6 pokoi studio;
- 1 apartament prezydencki;
Pokoje s¹ urz¹dzone wygodnie i gustownie zapewniaj¹c Pañstwu spokój i wypoczynek.
Posiadamy pokoje dla osób niepal¹cych.
Hotel oferuje miejsca w klimatyzowanych pokojach wyposa¿onych w pe³ny wêze³ sanitarny, nowoczesne meble, telefon, radioodbiornik, barek.
Apartament Prezydencki posiada wygodn¹ sypialniê, przestronny living room, komfortowo wyposa¿on¹ ³azienkê z jaccuzi oraz ³aŸniê fiñsk¹.
Pobyt w tym apartamencie pozwoli zapomniæ o trudach dnia przynosz¹c relaks i wypoczynek.