Hotel Trawiñski

rest.jpg (22389 bytes)
Restauracja

rest1.jpg (24234 bytes)
Kawiarnia

Zapraszamy Pañstwa do hotelowej restauracji. W elegancko i ze smakiem urz¹dzonych wnêtrzach naszej restauracji mo¿ecie Pañstwo skosztowaæ specja³ów m.in. tradycyjnej kuchni polskiej, smako³yki wykwintnej kuchni francuskiej i lekkiej kuchni w³oskiej.
Hotelowa kawiarnia oferuje inspirowane klasyk¹ cukierni wiedeñskiej. W stylowo i przytulnie urz¹dzonych wnêtrzach kawiarni wiedeñskiej spêdz¹ Pañstwo niezapomniane chwile.