logo.jpg (11946 bytes)
Hotel
Royal

Œw. Marcin 71
61-808 Poznañ
Tel.:+48-61 8582300
Fax:+48-61 8537884
e-mail:royal@hotel-royal.com.pl

Guests reviews
Overall Rating:

Good
Read all reviews

Call Center: +48 22 492 77 29

---------------------------------
English version

-
Deutsche
Fassung

Kliknij w celu uzyskania dalszych informacji o hotelu Royal w Poznaniu

front.jpg (60262 bytes)

gwiazdka.jpg (4105 bytes)gwiazdka.jpg (4105 bytes)gwiazdka.jpg (4105 bytes)

Hotel Royal jest po³o¿ony w kompleksie zabytkowych kamienic, przy g³ównej arterii Poznania. To w³aœnie tutaj w 1918 roku mieœci³a siê g³ówna siedziba dowództwa Powstania Wielkopolskiego. Dlatego te¿ po³¹czyliœmy wspó³czesne wymogi z niepowtarzalnym, dawnym klimatem. Hotel Royal oferuje 27 stylowych, jedno i dwuosobowych pokoi oraz pokoi typu studio. Ka¿dy z pokoi jest wyposa¿ony w ³azienkê, WC, telefon i TV Sat. Nasza restauracja oferuje smaczne dania kuchni polskiej i europejskiej. Zapraszamy równie¿ do drink baru, gdzie mo¿na wypocz¹æ i mile spêdziæ wolny czas. Uczestniczymy w organizacji przyjêæ, spotkañ towarzyskich i biznesowych. Do dodatkowych us³ug mo¿emy zaliczyæ wycieczki po mieœcie i poza miasto z hotelu.
Niebywa³a bliskoœæ do wszyskich wa¿nych miejsc Poznania z pewnoœci¹ u³atwi Pañstwu pobyt w stolicy Wielkopolski. To idealne miejsce zarówno dla ludzi biznesu jak i turystów.

Hotel honoruje karty kredytowe: VISA, MASTERCARD, POLCARD, EUROCARD, DICOVERY, AMERICAN EXPRESS, itd. 


Restauracja-Bar


Ceny:

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (22)


Lokalizacja

Hotel Royal jest po³o¿ony w centrum miasta, 10 minut pieszo od gównej stacji PKS i g³ównej stacji kolejowej.
Do lotniska w Poznaniu jest oko³o  5 km.

mapSM.jpg (6165 bytes) Kliknij ¿eby zobaczyæ mapkê


www.polhotels.com www.poltravel.com stronaglowna-polhotels1.jpg (5875 bytes)