Hotel Lech, Poznañ

Restauracja

W hotelu znajduje siê zarówno restauracja jak i drink bar. Restauracja zaprasza na smaczne posi³ki i dancingi. .