Hotel Dorrian, Poznañ

Hotel Dorrian, Poznañ

Pokoje

Hotel oferuje 16 pokoi dwuosobowych z ³azienkami i apartamentami typu studio reprezentuj¹cymi bardzo wysoki standard.

Pokoje wyposa¿one s¹ w: