logo.gif (3467 bytes)

Hotel Tajty

Ul. Przemyslowa 17
11-500 Wilkasy/k. Gizycka
Polska
Tel: +48-87 4280194
Fax: +48-87 4280087
e-mail:recepcja@hoteltajty.info

Guests reviews
Overall Rating:

Excellent

Call Center: +48 22 492 77 29

---------------------------------
English version


Deutsche
Fassung

front1.jpg (21095 bytes)

Hotel Tajty - niewielki ale przytulny hotel, po³ozony w sercu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (5 km od Gi¿ycka), nad malowniczym jeziorem Tajty, zapewni Pañstwu komfortowy wypoczynek. Oferujemy Pañstwu 100 miejsc w 46 pokojach 1-, 2-, osobowych oraz w pokojach dwuosobowych z dostawk¹, wyposazonych m.in. w telefony i telewizory. Posiadamy restauracjê na 150 miejsc, serwuj¹c¹ przepyszne dania kuchni polskiej i miedzynarodowej. Obiekt dysponuje trzema klimatyzowanymi, zaciemnianymi salami konferencyjnymi, które w zale¿moœci od potrzeb przeznaczone s¹ dla 30-90 osób . Istnieje mo¿liwoœ¹c po³¹czenia dwóch sal w jedn¹ na 150 osób. Wyposa¿enie hotelu stanowi bar, gabinet odnowy biologicznej z saun¹, solarium i si³ownia, bilard, taras widokowy, dostêp do internetu.  Na naszym rozleg³ym, czêœciowo zalesionym terenie znajduj¹ siê ponadto: prywatna przystañ i pla¿a, wypo¿yczalnia sprzêtu wodnego i rowerów, miejsca na grill i ognisko, plac zabaw, p³atny parking strze¿ony.
Wychodz¹c naprzeciw Pañstwa ¿yczeniom, w naszej ofercie umieœciliœmy równie¿:

  • wizytê do prywatnego ZOO i na farmie jeleni
  • kuligi, przeja¿d¿ki bryczkami, przeloty balonem
  • naukê jazdy konno
  • ogniska, pikniki
  • zwiedzanie z przewodnikiem

Hotel przyjmuje nastêpuj¹ce karty kredytowe: Visa, Mastercard, American Express, Discovery, Polcard.


Ceny

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (9)


Lokalizacja

Hotel po³o¿ony jest 0,8 km od centrum miasta Wilkasy, 3 km od Gi¿ycka. Stacja PKP Niegocin znajduje siê 0,7 km od hotelu, natomiast stacja PKP Gi¿ycko znajduje siê 3,5 km od hotelu.
Stacja PKS jest 0,8 km od stacji Wilkasy i 3,5 km od stacji Gi¿ycko.

mapsm.jpg (11095 bytes)
KLIKNIJ, ¯EBY ZOBACZYÆ  MAPÊ


www.polhotels.com www.poltravel.comstronaglowna-polhotels1.jpg (5875 bytes)