Hotel Polski, Mielec

 

Pokój 

Pokoje wyposa¿one s¹ w:

 

  • TV satelitarn¹, radio
  • gniazdka elektryczne 220V - 50Hz
  • telefony
  • ³azienki
  • prysznice