Hotel Polski, Mielec

Sala konferencyjna

Specjalizujemy siê w wynajmowaniu sal dla organizowanych konferencji i ró¿nych imprez jak wesela, komunie itd. Posiadamy salê konferencyjn¹, która mo¿e pomieœciæ do 200 osób . Posiadamy najnowoczesniejszy sprzêt dla prowadzenia konferencji.