Hotel 500

    Sale konferencyjne - ceny w PLN (obowi¹zuj¹ równie¿ w weekendy)

Sale konferencyjne cena z 22% VAT
A+B+C (do 250 osób) 1700
A+B (do 100 osób) 1200
A (do 60 osób) 850
B (do 60 osób) 850
C (120-140 osób) 1000
D (do 25 osób) 750
E (do 15 osób) 650

 

Lunch - bufet szwedzki - 40 PLN
Kolacja - 50 PLN
Przerwa kawowa - 15 PLN