Hotel Bliza-Restauracja

Zapraszamy do naszej restauracji z klimatyzacj¹. Tu po dniu pe³nych wra¿eñ i pracy bêd¹ mogli Pañstwo oddaæ siê relaksowi w gronie przyjació³ i przy muzyce.  Oferujemy szeroki wybór wysokogatunkowych trunków. Restauracja nasza oferuje znakomite potrawy kuchni polskiej i europejskiej.