Kadyny Country Club

room.jpg (24293 bytes)
Pokój

Hotel oferuje 80 miejsc w 40 pokojach.
Pokoje s¹ urz¹dzone wygodnie i gustownie zapewniaj¹c Pañstwu spokój i wypoczynek.
Posiadamy pokoje dla osób niepal¹cych.
Hotel oferuje miejsca w klimatyzowanych pokojach wyposa¿onych w pe³ny wêze³ sanitarny, nowoczesne meble, telefon, internet bezprzewodowy,  radioodbiornik, barek oraz radio z budzikiem.
Pobyt w tym apartamencie pozwoli zapomnieæ o trudach dnia przynosz¹c relaks i wypoczynek.