Hotel Villa Pacoldi

Pokój
Villa Pacoldi oferuje Pañstwu 40 miejsc noclegowych w
1- i 2-osobowych pokojach oraz apartamentach wyposa¿onych w telefon z ³¹czem
modemowym, TV-sat, radio oraz mini-bar.
Standardowe wyposa¿enie pokoju obejmuje: szybkie ³¹cze internetowe, radio, minibar, telefon, sejf.