Hotel Secesja

Ul. Pauliñska 24
31-065 Kraków
Polska
---------------------------------
English
version


Deutsche
Fassung

Guests reviews
Overall Rating:

Excellent

Call Center: +48 22 492 77 29

Best Price GuaranteeSERDECZNIE ZAPRASZAMY DO HOTELU SECESJA W KRAKOWIE 

Bêdziemy zaszczyceni Pañstwa pobytem w nowym hotelu SECESJA, po³o¿onym w starej ¿ydowskiej dzielnicy Kazimierz niedaleko Królewskiego Zamku na Wawelu.

Nasze  hotel oferuje:
  • 20 pokoi dwuosobowych 
  • 4 pokoje jednoosobowe 
  • 2 apartamenty
  • pokój dla inwalidów

Oferujemy 50 miejsc noclegowych. Wszystkie pokoje s¹ klimatyzowane, posiadaj¹ ³azienkê, radio, telefon, TV Sat oraz mini bar. Ponadto oferujemy: klimatyzowan¹ restauracjê z daniami kuchni polskiej i miêdzynarodowej, bar, saunê oraz si³owniê, parking hotelowy. Posiadamy salê konferencyjn¹ na 60 osób. Organizujemy przyjêcia i spotkania rodzinne. Zapewniamy us³ugi dodatkowe tj. zwiedzanie miasta, okolic Krakowa , organizacja imprez w plenerze np. pieczenie barana, grill itp.
Atrakcyjne ceny, wysoko wykwalifikowany personel, rodzinna atmosfera oraz idealne po³ozenie w centrum miasta czyni¹ hotel Secesja najlepszym miescem pobytu w Krakowie.  


Ceny

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (21)


Lokalizacja

Hotel jest po³o¿ony 500 m od centrum miasta, 1 km od g³ównej stacji kolejowej i stacji PKS . Najbli¿sze lotnisko jest oddalone oko³o 11 km od hotelu.
Dojazd do hotelu z Dworca PKP. Tramwaj 10 - wysiadamy przy Krakowskiej
Dojazd z lotniska-autobus 152 do Staszewskiego - przesiadka na tramwaj nr 8 do Krakowskiej


mapsm.jpg (11095 bytes)
KLIKNIJ, ¯EBY ZOBACZYÆ  MAPÊ


www.polhotels.com www.poltravel.comstronaglowna-polhotels1.jpg (5875 bytes)