Hotel Pollera

 

Sala Konferencyjna

Zapraszamy do nowoczesnej salki konferencyjnej.  Organizujemy i obs³ugujemy narady kadry zarz¹dzaj¹cej, spotkania biznesowe, konferencje, bankiety i imprezy okolicznoœciowe. Posiadamy profesjonalne wyposa¿enie konferencyjne.