English version    

Deutsche Fassung


Lokalizacja


Wnętrza


Pałac Ostaszewskich został zbudowany w 1895 roku. Budynek o charakterze pałacowym stanowi wartościowy relikt architektury końca XIX. Pod względem architektonicznym i artystycznym - we wnętrzach bogate polichromie plafonów oraz detal architektoniczny i wyposażenie.
Pałacyk stanowi jeszcze jeden cenny przykład twórczości znanego architekta Józefa Pokutyńskiego. Wpisany jako dobro kultury do rejestru zabytków. Murowanym tynkowany, zbudowany na piwnicach sklepionych odcinkowo, piętrowy. Złożony narożnie na rzucie nieregularnym, ze skrzydłem od ul. Retoryka. Wejście w skrajnie lewej osi. Układ pomieszczeń dwutraktowy z korytarzem. Fasada od strony ul. Piłsudskiego czteroosiowa, od ul. Retoryka - sześcioosiowa, połączona półkoliście wygiętym narożnikiem. Parter budynku na wysokim cokole, pokryty pasem neorustyki, zryzalitowany w partii narożnika. Wejście w sfazowanej opasce, zamknięty półkoliście, ujęte po bokach w boniowane pilastry. Okna przyziemia w prostokątnych obramieniach z motywem kluczy. Parter zamknięty profilowanym gzymsem kordonowym, oraz skromnym gzymsem na wysokości ław okiennych piętra. Kondygnacja piętrowa rozczłonkowana pilastrami jońskimi, w osi narożnej parę kamiennych półkolumn jońskich. Otwory okienne piętra w profilowanych obramieniach uszatych, w nadprożach motyw kluczy i stylizowanych tryglifów, zwieńczone odcinkowymi naczółkami. W osi narożnej balkon wsparty na kamiennych konsolach z balustradą tralkową. Całość zamknięta belkowaniem, z gzymsem ożywionym motywem kostek. Ponad gzymsem koronującym attyka balustradowa, złożona z tralek rozdzielonych na osiach artykulacji marmurowej słupkami. W wejściu brama dwuskrzydłowa z nadświetlem z motywem profilowanych płycin.