Hotel Kontrast


Restauracja

Zapraszamy na nasze progi goœci spragnionych wyœmienitej kuchni. Polecamy wyszukane potrawy o niezapomnianych smakach.
Aperitif Bar poleca ró¿norodnoœæ wybornych alkoholi, trunków i koktajli. Zapraszamy latem do spêdzenia czasu na wolnym powietrzu w Ogródku Kawiarnianym lub w Ogródku Grillowym.