Hotel Europejski, Kraków

Pokój Standard Plus

Pokoje wyposa¿one s¹ w:

  • TV satelitarn¹, radio
  • telefony
  • ³azienki
  • prysznice