Hotel Campanile, Kraków

Sala Konferencyjna

Hotel  Campanile w Krakowie dysponuje 4 salami konferencyjnymi o łącznej powierzchni 182m2 z pełnym wyposażeniem audiowizualnym. Jest w pełni pzrygotowany do organizacji przyjęć, spotkań, konferencji, itd. Trzy sale połączone są rozsuwanymi ściankami, co umożliwia dopasowanie powierzchni zależnie od potrzeb.
W cenę wynajęcia sali wliczony jest sprzęt audio-wizualny w postaci:
  • rzutnik na folię,
  • rzutnik na slajdy,
  • TV,
  • magnetowid,
  • flip chart,
  • ekran,
  • nagłośnienie,
oraz woda mineralna dla uczestników. Wszystkie sprzęty uzupełniające możemy udostępnić na Państwa życzenie za dodatkową opłatą.