Hotel Cristal, Bia³ystok

Hotel Cristal, Bia³ystok

Restauracja

W naszej restauracji i barze - otwartych od wczesnego rana do póznego wieczora - mog¹ Pañstwo poznaæ smak rozmaitych wykwintnych potraw. Oferujemy równie¿ kolacjê w intymnej atmosferze w³asnego pokoju. Restauracja "Cristal" oferuje bogaty wybór dañ - od lekkich przek¹sek do pe³nych zestawów dañ wraz z szerok¹ ofert¹ deserów. Kameralna atmosfera "Ró¿owej Sali" zaprasza Pañstwa do organizacji bankietów. .